O nas

Zadaniem biblioteki pedagogicznej jest m.in. zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu zawodowego kadry pedagogicznej oraz wspieranie pracowników szkół i placówek oświatowych w ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także samokształceniu. Zadanie to realizowane jest przez dostarczanie literatury oraz gotowych materiałów edukacyjnych. Biblioteki pedagogiczne wspomagają kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, uczniów i inne osoby zainteresowane sprawami kształcenia i wychowania.
Wyselekcjonowane materiały umieszczone (opublikowane) w WEBowejDBP zostały opracowane i udostępnione do wykorzystania w pracy przez wszystkich, dla których ważne jest podnoszenie jakości uczenia i uczenia się. Do skorzystania zapraszamy przede wszystkim nauczycieli oraz innych pracowników wszystkich typów szkół i placówek.
Materiały przygotowują nauczyciele bibliotekarze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wraz z filiami.

 

 


 

Reklamy